Familjedaghemmet Ankungen

Verksamhetsbeskrivning

I läroplanen för förskolan anges att det övergripande målet med förskolan är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

 

Vår målsättning är nöjda föräldrar som kan känna sig lugna och trygga när dom lämnar sina barn, och känna att deras barn utvecklas och respekteras för vilka de är.

Vi ser varje barn med dels det egna individuella behovet, och dels som en medlem i gruppen med de krav som ställs då.

Barnen skall känna tillit till både oss och kompisarna, dom ska våga vara sig själva och visa känslor. Barnen ska känna delaktighet, gemenskap och trygghet. Få en bra start i livet och stimulans till utveckling. Kunskap och kompetens, rutiner och en god fysik omvårdnad. Att alltid känna sig välkomna.

Vi ser lek, lärande och omsorg som en helhet där de olika delarna kompletterar varandra för att ge helheten.

Barnens lek ger dom nya erfarenheter och intryck. Leken ger barnen fysisk aktivitet och socialt samspel mellan barnen och den vuxna.

Vi lägger stor vikt på utevistelse både i skog och parklek. Genom att vistas mycket i naturen får barnen ett bra förhållande till naturen och vad den kan erbjuda. Den skapande verksamheten så som att rita och måla är ett viktigt moment för att hjälpa till att utveckla den motoriska färdigheten och ge barnen nya uttrycksmedel.

Som komplement till leken har vi också sångstunder, sagostunder, gruppverksamhet, teaterspel,tema och annat för att erbjuda både språklig träning och en stund av lugn och fysisk vila under dagen. Vi besöker även olika kulturella platser med aktiviteter anpassade för barn.

vi ser vårt deltagande i barnens lek som en väsentlig del i verksamheten, att vara en i gruppen för att korrigera barnen både språkligt och socialt.

Naturligtvis är samverkan med föräldrarna viktig. Dom är alltid välkomna att delta i verksamheten.